لیست محصولات تولید کننده Mobile IC

در هر صفحه

Mobile phone PF IC Model Sony Xperia neo L - MT25 آی سی پی اف گوشی موبایل مدل Sony Xperia neo L - MT25

250,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model GAZOO 4376047 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل GAZOO 4376047

150,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model GAZOO 4376057 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل GAZOO 4376057

150,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model BCM4334 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل BCM4334

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model BCM4339 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل BCM4339

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model BCM59054 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل BCM59054

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model BCM59056 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل BCM59056

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model MAX77804 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل MAX77804

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model MAX8996 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل MAX 8996

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model MAX77686 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل MAX77686

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model MAX77693 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل MAX77693

300,000 ریال
مشاهده سریع

Mobile phone Power IC Model MAX77803 آی سی تغذیه گوشی موبایل مدل MAX77803

300,000 ریال
مشاهده سریع
نمایش 1 - 12 از 44 مورد

بالا